PRIVACYVERKLARING

Gegevensprivacy is van groot belang voor Afound en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Het Zweedse bedrijf, H & M Hennes & Mauritz GBC AB (“Afound”), is de beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.
H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Zweden
Bedrijfsregistratie: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
Registratienummer: 556070-1715
Geautoriseerde vertegenwoordiger: Karl-Johan Persson
BTW-nummer: VAT NO. SE556070171501

Waar slaan we uw gegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.
Voor overdrachten buiten de EER gebruikt Afound standaardcontractbepalingen en een Privacy Shield als waarborg voor landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de H&M group (voor informatie over de bedrijven binnen de H&M group kunt u ons jaarverslag raadplegen op about.hm.com). We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de H&M group voor marketingdoeleinden.
Het lokale H&M/Afound-bedrijf fungeert slechts als de verwerker van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens namens het Zweedse bedrijf.
Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kunt u vinden onder elk specifiek proces hieronder.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang:

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Afound die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:

Wanneer Afound uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft.

Recht op correctie:

U heeft het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.
Als u een Afound-account heeft, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw accountpagina’s.

Recht op verwijdering:

U heeft het recht om op elk moment de door Afound verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
* u heeft een lopende zaak met de klantenservice
* u heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Afound, ongeacht de betalingswijze
* u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u heeft in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
* uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
* uw kredietaanvraag is de afgelopen drie maanden afgewezen
* indien u een aankoop heeft gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Afound. Afound zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.
Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:
* de instructies volgen in elke marketingmail

Recht op beperking:

U heeft in de volgende omstandigheden het recht om Afound te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
* als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Afound, beperkt Afound elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang
* indien u een claim heeft ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Afound elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens
* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens
* als Afound de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om juridische claims te verdedigen

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via ons contactformulier op www.afound.com.
Functionaris voor gegevensbescherming:
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens voortdurend op een open, nauwkeurige en legale manier verwerken. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via ons contactformulier op www.afound.com met ‘privacykwestie’ als onderwerp.
Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat Afound uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke of uw rechten.

Online aankoop

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw aankoop online op de Afound homepage en marktplaats te beheren, door uw bestellingen en retourzendingen te verwerken via onze online diensten en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van uw items.
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw betalingen te beheren.
We gebruiken ook uw gegevens om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te identificeren en om uw wettelijke leeftijd voor online shopping te valideren en om uw adres te bevestigen met externe partners.
We willen u verschillende alternatieve betaalmethoden aanbieden en analyseren uw gegevens om uit te vinden welke alternatieve betaalmethoden voor u beschikbaar zijn, met inbegrip van uw betalingsgeschiedenis en kredietcontroles.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
* kredietinformatie
* bestelgegevens
* account- of membership ID
* aankoopgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan verkopers op de Afound-marktplaats, aan bedrijven om uw adres te valideren, aan communicatiebureaus om u een bestelbevestiging te sturen, aan magazijn- en distributiebedrijven in verband met de levering van uw bestelling, aan betalingsdienstaanbieders voor uw betaling, aan kredietinformatiebureaus voor identiteitscontroles en kredietcontroles en aan incassobureaus.
In het geval van een aankoop hebben onze verkopers toegang tot de nodige gegevens om te voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot de bestelling, zoals naam, leverings- en betaaladres en eventueel een telefoonnummer.
Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangende ondernemingen een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling bij Afound te verwerken en leveren.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.

Direct marketing

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om u marketingaanbiedingen, informatie-enquêtes en uitnodigingen te sturen via e-mails, tekstberichten, telefoongesprekken en de post.
Om uw ervaring met Afound te optimaliseren, voorzien we u van relevante informatie, bevelen we producten aan, [sturen we u herinneringsberichten over producten die zich nog in uw shoppingbag bevinden] en sturen we u gepersonaliseerde aanbiedingen. Al deze geweldige diensten zijn gebaseerd op uw vorige aankopen, waar u op geklikt heeft en informatie die u ons verstrekt heeft.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer en postcode
* of u updates wilt ontvangen voor kinderen (als u ervoor kiest om dit met ons te delen)
* geslacht (als u ervoor kiest om dit met ons te delen)
* op welke producten en aanbiedingen u heeft geklikt
Als u een Afound-account heeft, verwerken wij ook uw persoonsgegevens die u in het kader van het Afound-account heeft opgegeven, zoals:
* naam
* adres
* leeftijd
* aankoopgeschiedenis
* hoe u door de site heeft genavigeerd en waar u op heeft geklikt

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan mediabureaus en technische leveranciers worden gebruikt voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing.
We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de H&M group voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing. Met uitzondering van marketing per post, met inbegrip van catalogi, die aan u verstuurd worden op basis van ons gerechtvaardigd belang.
Het recht om uw toestemming in te trekken:
U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen direct marketing.
Wanneer u hiervoor kiest, is Afound niet in staat om u verdere direct marketing aanbiedingen of informatie te sturen op basis van uw toestemming.
Indien u geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u:
* de instructies volgen in elke marketingmail
* de instellingen aanpassen van uw Afound-account
* contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op www.afound.com

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt.
Met betrekking tot e-mail marketing, beschouwen we u als een inactieve klant als u het afgelopen jaar geen e-mail heeft geopend.
Na deze tijdsperiode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Afound-account

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw persoonlijke account te creëren en beheren, om u een gepersonaliseerde en relevante ervaring met Afound te bieden.
We voorzien u van uw bestelgeschiedenis en details over uw bestellingen en stellen u in staat om uw accountinstellingen te beheren (met inbegrip van uw marketingvoorkeuren). We voorzien u ook van eenvoudige manieren om accurate en bijgewerkte informatie te handhaven, zoals contactgegevens en betalingsgegevens.
We gebruiken uw persoonsgegevens om u uit te nodigen voor wedstrijden, enquêtes en evenementen.
[We stellen u ook in staat om items in uw shoppingbag op te slaan, geven u aanbevelingen over maten en geven u de mogelijkheid om de producten die u bij ons heeft gekocht, te beoordelen om u te voorzien van relevante productaanbevelingen.] Afound verwerkt uw navigatie- en browsegeschiedenis op onze digitale platforms (met inbegrip van website en app), uw aankoopgeschiedenis en productbeoordelingen alsook de gegevens die u aan ons heeft verstrekt door middel van uw account.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?

We verwerken altijd uw e-mailadres en wachtwoord die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een Afound-account.
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken:
* contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer
* geboortedatum
* geslacht
* land
* accountinstellingen
* versleutelde betaalkaartgegevens
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u een aankoop doet:
* bestelgeschiedenis
* leveringsinformatie
* betalingsgeschiedenis
We verwerken ook de volgende categorieën persoonsgegevens in verband met cookies:
* klikgeschiedenis
* navigatie- en browsegeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Om de website te optimaliseren, gebruiken we websitebureaus. We gebruiken analysetools voor productbeoordeling.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw account is gebaseerd op uw toestemming wanneer u uw Afound-account aanmaakt.
De verwerking van uw persoonsgegevens om u te voorzien van relevante productinformatie, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.
Het recht om uw toestemming in te trekken:
U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en is Afound niet in staat u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u een actief Afound-account heeft.
U heeft het recht om op elk moment uw account te beëindigen. Als u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan. We bewaren uw persoonsgegevens in het geval van wettelijke voorschriften of een open geschil.
Nadat uw account is beëindigd, worden uw gegevens verwijderd.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Afound door contact op te nemen met de klantenservice via het contactformulier op wwww.afound.com.

Klantenservice<

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om technische ondersteuningszaken te behandelen via e-mail, onze chatfunctie, telefoon en social media.
We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken alle gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van de volgende categorieën:
* contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* geboortedatum
* betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
* kredietinformatie
* bestelgegevens
* account- of lidmaatschapsnummer
* alle correspondentie op dit gebied

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten.
Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Afound.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens 24 maanden voor casemanagement.
Met betrekking tot klachten in de winkel, worden uw persoonsgegevens twee jaar bewaard.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Afound. Afound zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Wedstrijd

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw gegevens wanneer u deelneemt aan onze wedstrijden. Uw persoonsgegevens worden gebruikt door Afound om contact op te nemen met de deelnemers over de wedstrijd, voor en na een evenement, om de deelnemers te identificeren, om de leeftijd van de deelnemers te controleren, om contact op te nemen met de winnaars en om toe te zien op de levering van de prijzen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, Instagram-accountnaam en telefoonnummer
* leeftijd
* informatie die in het kader van de wedstrijd wordt verstrekt

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan verzendingsbedrijven, worden gebruikt voor de levering van de prijzen.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan een wedstrijd.
Het recht om uw toestemming in te trekken:
U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervoor kiest, is Afound niet in staat u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens tot 45 dagen na het einde van de wedstrijd.

Ontwikkeling en verbetering

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken gegevens om onze diensten, producten en systemen te evalueren, ontwikkelen en verbeteren voor al onze klanten. Daartoe analyseren we uw gegevens op geaggregeerd niveau. Elke verwerking geschiedt met gepseudonimiseerde gegevens.
Dit omvat een analyse om onze diensten gebruikersvriendelijker te maken, zoals het wijzigen van de gebruikersinterface om de informatiestroom te vereenvoudigen of om functies te benadrukken die vaak gebruikt worden door onze klanten in onze digitale kanalen en om IT-systemen te verbeteren teneinde de veiligheid voor onze bezoekers en klanten in het algemeen te vergroten.
De analyse wordt ook gebruikt om de logistieke goederenstroom te ontwikkelen en voortdurend te verbeteren, door aankopen, voorraden en leveringen te voorspellen alsook onze resourcecapaciteit vanuit duurzaamheidsoogpunt door het stroomlijnen van de inkoop en planning van leveringen.
Daarnaast gebruiken we de gegevens om nieuwe vestigingen van winkels en magazijnen te kunnen plannen en om ons productassortiment te verbeteren.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken:
* klantnummer
* geboortedatum
* geslacht
* land
* accountinstellingen
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u een aankoop doet:
* bestelgeschiedenis
* leveringsinformatie
* betalingsgeschiedenis
We verwerken ook de volgende categorieën persoonsgegevens in verband met cookies:
* klikgeschiedenis
* navigatie- en browsegeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. We maken gebruik van webanalysebedrijven om het online gedrag van onze klanten in het algemeen te analyseren.
Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens, om onze diensten en producten te ontwikkelen en verbeteren, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang u een actief Afound-account heeft.
Nadat uw account is beëindigd, worden uw gegevens verwijderd.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Afound. Maak hiervoor gebruik van het contactformulier op www.afound.com.

NALEVING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

We gebruiken uw persoonsgegevens om de wettelijke verplichtingen, rechterlijke uitspraken en besluiten van autoriteiten na te leven.
Dit omvat het gebruik van uw persoonsgegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en verifiëren teneinde de boekhoudregels na te leven.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* klantnummer
* bestelnummer
* naam
* postadres
* transactiebedrag
* transactiedatum

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden gedeeld binnen de H&M group (voor informatie over de bedrijven binnen de H&M group kunt u ons jaarverslag raadplegen op about.hm.com).
We delen uw persoonsgegevens met IT-bedrijven die oplossingen voor boekhoudsystemen bieden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor Afound om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens in overeenstemming met de boekhoudregels in uw land.

VOORKOMING VAN MISBRUIK EN MISDAAD

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor schadepreventie-management door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden worden nageleefd en om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen.
We gebruiken om veiligheidsredenen ook uw persoonsgegevens die door videobewaking zijn verkregen, teneinde incidenten op te kunnen volgen en om strafbare feiten in onze winkels te voorkomen en rapporteren.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om misbruik van onze online diensten, schade en fraude te voorkomen en te onderzoeken, door online winkelgedrag te analyseren.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
* membership ID
* klantnummer
* videobeelden
* bestelgeschiedenis
* leveringsinformatie
* betalingsgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden. We delen uw gegevens met bedrijven voor ‘exception-based reporting’.
Incidenten en fraude kunnen worden gedeeld met verzekeringsmaatschappijen, gerechtelijke autoriteiten of lokale en globale wetshandhavingsinstanties om onderzoeken te kunnen voltooien. Houd er rekening mee dat dergelijke ontvangers een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens om misbruik van onze diensten te voorkomen, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang als nodig is om potentiële fraude en andere overtredingen te voorkomen en/of te rapporteren.
Videobeelden worden bewaard overeenkomstig de lokale wetgeving, maar voor maximaal 30 dagen.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Afound via het contactformulier op www.afound.com.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als u onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken permanente cookies om uw gewenste startpagina op te slaan en om uw gegevens op te slaan indien u ‘Mij onthouden’ selecteert bij het inloggen.
We gebruiken cookies om uw favoriete producten op te slaan.
We gebruiken sessiecookies als u gebruikmaakt van de productfilter en om te controleren of u bent ingelogd of een artikel in uw shoppingbag heeft geplaatst.
Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal.
Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services die op onze pagina’s verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.
We gebruiken ook cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat wij u marketingmateriaal in andere sites/kanalen kunnen bieden.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verbinden alleen uw cookie ID met uw persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot uw account of Afound membership, als u bent ingelogd op uw account.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die worden doorgegeven aan derden worden alleen gebruikt om u te voorzien van de hierboven genoemde diensten, voor de analysetool om statistieken te verzamelen teneinde de website te optimaliseren en om u relevant materiaal aan te kunnen bieden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We koppelen cookies alleen aan uw persoonsgegevens als u bent ingelogd op uw Afound-account.
Als u bent ingelogd op uw account, is de juridische grondslag gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Afound bewaart niet uw persoonsgegevens. U kunt cookies eenvoudig via uw browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijkt u onder ‘Help’ in uw browser. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, u niet van al onze functies gebruik kunt maken.

Datum: 2019-05-27

Afound

Sorry, your browser is not supported.
Please update it.